Home » Giới thiệu chung

Cơ cấu tổ chức


 
 
                                                                               1.   BAN GIÁM ĐỐC
 
                                                                    Giám đốc: Nghiêm Tuấn Thành
                                                                    Điện thoại cơ quan: (084) 04.3 7718 428
                                                                    Di động: 0912 309 583
                                                                    Email: nghiemtuanthanh@gmail.com
   
       Phó Giám đốc: Hoàng Phó Ánh        Phó Giám đốc: Vũ Văn Hiệp
       Điện thoại cơ quan: (084) 04.3 8315 330        Điện thoại cơ quan: (084) 04.3 8318 338
       Di động: 0904 983 337        Di động: 0949 419 222
       Email: hoangphoanh@gmail.com        Email: vuvanhiep206@gmail.com
   
   
2.    PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 3.    PHÒNG DỰ ÁN
             
       Điện thoại: (084) 04.3 7711 552        Điện thoại: (084) 04.3 7714 260
       Fax: (084) 04.3 8316 856  
       Email: xntvctgt@tricc.vn        Email: duancongtrinh@gmail.com
     
       Trưởng phòng: Nguyễn Huy Lợi        Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Anh
       Di động: 0984 425 449        Di động: 0912 492 297
       Email: huyloitb@gmail.com        Email: info@anhnn.com
        
       Kế toán Xí nghiệp: Nguyễn Thị Thu Hà        Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Long
       Di động: 0914 341 476        Di động: 0905 368 868
       Email: nguyenha121076@gmail.com        Email: longhuonglam@gmail.com
   
         Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Nhã
         Di động: 0934 476 289
         Email: nhavuvan@gmail.com
   
         
4.    PHÒNG TƯ VẤN CÔNG TRÌNH 1 5.    PHÒNG TƯ VẤN CÔNG TRÌNH 5
             
       Điện thoại: (084) 04.3 8315 330        Điện thoại: (084) 04.3 8318 338
       Email: tuvancongtrinh1@gmail.com        Email: phongtk2.2011@gmail.com
   
       Trưởng phòng: Hoàng Phó Ánh        Trưởng phòng: Vũ Văn Hiệp
       Di động: 0904 983 337        Di động: 0949 419 222
       Email: hoangphoanh@gmail.com        Email: vuvanhiep206@gmail.com
             

 

Giới thiệu

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

   

Tổng lượt truy cập    Tổng lượt truy cập: 188822

Đang truy cập    Đang truy cập: 11

ngaytruyenthong
facebook
youtube
forum
tricc

  • Address: 26/371 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội
  • Email: xntvctgt@tricc.vn
  • Tel: (+084) 04.3.7711552
  • Fax: (+084) 04.3.8316856
  • Website: www.xntvctgt.vn

  • Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư & Xây Dựng Công trình Giao thông
  • Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải
  • Transport Investment & Construction Consultant Joint Stock Company (TRICC - JSC)
  • Email: tricc@fpt.vn
  • Website: www.tricc.vn