Home » Tin Tức » Tin tức tổng hợp » Tin Nội bộ

Đại hội chi bộ Công trình 1 - Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông

Thứ bảy - 28/03/2015 05:38
Đại hội chi bộ Công trình 1 - Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông

Đại hội chi bộ Công trình 1 - Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông

Được sự thống nhất của Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT ngày 29/3/2015 Chi bộ Công trình 1 - Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Công trình 1 nhiệm kỳ 2015 - 2018.
            Được sự thống nhất của Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT ngày 29/3/2015 Chi bộ Công trình 1 - Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Công trình 1 nhiệm kỳ 2015 - 2018. Tới tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Thanh Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty; 16 đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Công trình 1 và cùng với các quần chúng ưu tú trong Xí nghiệp.
 


Quang cảnh hội nghị Chi bộ Công trình 1
 
            Thực hiện Thực hiện công văn số 25-KH/ĐU ngày 09/01/2015 của Đảng ủy Công ty về Kế hoạch đại hội chi bộ, đảng bộ công ty lần thứ X tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chi bộ Công trình 1 tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018. Đại hội chi bộ lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2013 - 2015, xây dựng các chỉ tiêu cùng biện pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2018. Với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng, dân chủ bàn bạc tìm hướng khắc phục tồn tại, phương hướng phát huy cao nhất nội lực để lãnh đạo chi bộ Công trình 1 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Xí nghiệp TVĐT & XDCTGT phát triển mạnh và bền vững trong tương lai.
 
            Trong chương trình đại hội đã nghe đồng chí Nghiêm Tuấn Thành thay mặt Ban chi ủy Chi bộ công trình 1 trình bày trước Đại hội bản báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018.
 


Đồng chí Nghiêm Tuấn Thành báo cáo trước đại hội

            Theo bản báo cáo này kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2015: Chi bộ Công trình 1 đã hoàn thành tốt và xuất sắc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác chuyên môn: Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đời sống và thực hiện chính sách đối với người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực, chính sách với người lao động được quan tâm đặc biệt, đầy đủ, về sản xuất một số chỉ tiêu có giảm nhưng xét về thu nhập bình quân trong cả nhiệm kỳ thì có tăng trưởng, tuy chưa cao. Qua đây cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho toàn thể CBCNV Xí nghiệp, nhất là đối với Chi bộ và đội ngũ Lãnh đạo chuyên môn của Xí nghiệp.

            Ngoài việc triển khai các đợt học tập chính trị do đảng ủy công ty tổ chức, Chi bộ đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho toàn bộ đảng viên trong Chi bộ cũng như CBCNV trong xí nghiệp học tập các nghị quyết của Đảng. Qua học tập, các cán bộ Đảng viên đều thể hiện sự thống nhất cao về những quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đề ra, nhận thức đầy đủ hơn tình hình đất nước, tình hình của ngành Đường sắt cũng như của đơn vị mình, củng cố niềm tin, quyết tâm phấn đấu khắc phục và chia sẻ khó khăn góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức và đơn vị vững mạnh. Các kết quả về phân loại tập thể và cá nhân đều tăng. Công tác tổ chức, cán bộ: Nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ đã kết nạp thêm 05 đảng viên mới, đề bạt 02 kỹ sư trẻ vào chức vụ phó phòng, tiếp nhận 02 kỹ sư làm công tác thiết kế.

 
            Đối với công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, công tác thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của BCT về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác triển khai thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XI” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Chi bộ đều hoàn thành tốt đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của đơn vị, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, đơn vị.
           
            Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2018: Chi ủy tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tổ chức quán triệt và học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên… Đặc biệt, tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

            Tới tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Thanh Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty. Đồng chí đã tổng kết những thành tựu đạt được trong công tác của Chi bộ về chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát xây dựng hệ thống chính trị… Đồng chí cũng đã thẳng thắn nêu ra những mặt hạn chế về một số lĩnh vực công tác nhất định và những bài học kinh nghiệm cần rút ra nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Về phần phương hướng, trên cơ sở bài học kinh nghiệm và nguyên nhân đưa đến những mặt hạn chế tồn tại Chi bộ đã đề ra những giải pháp cụ thể khắc phục nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện thắng lợi của Nghị quyết do Chi bộ xây dựng cũng như nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy Công ty đã giao.
 


Đồng chí Võ Thanh Hiền phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
            Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, cũng như sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Công ty, Đại hội Chi bộ đã thảo luận, bàn bạc các giải pháp để thực hiện hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội. Với sự tín nhiệm cao của các đảng viên trong Chi bộ. Đại hội đã bầu Cấp ủy của các Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 như sau:
 
1. Đ/c Võ Thanh Hiền - Bí thư Chi bộ
2. Đ/c Nghiêm Tuấn Thành - Phó bí thư Chi bộ
3. Đ/c Phạm Tiến Tài - Chi ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Chi ủy viên
5. Đ/c Hoàng Phó Ánh - Chi ủy viên
 


Ban chi ủy mới ra mắt hội nghị

            Một nét mới trong hội nghị Chi bộ năm nay đó là việc có sự tham dự của các quần chúng ưu tú và phần thảo luận về các vấn đề còn chưa tốt, còn yếu kém trong các hoạt động sản xuất của Xí nghiệp. Trọng tâm thảo luận trong hội nghị đó là các vấn đề về công tác quản lý, công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được tốt công việc cũng như đáp ứng xu hướng phát triểu mới của công việc. Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã sôi nổi, nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến, các sáng kiến mới nhằm đổi mới cũng như hợp lý hóa công tác lãnh đạo, sản xuất, các đề tài trọng tâm cho công tác đào tạo nguồn nhân lực. Ban chi ủy, Ban lãnh đạo Xí nghiệp đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến và sẽ hoàn thiện đầy đủ hơn trong các cuộc họp chi bộ tiếp theo, đồng thời sẽ nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các vấn đề đã nêu để đưa xí nghiệp ngày càng vững mạnh hơn nữa.

            Đại hội các Chi bộ đã thành công tốt đẹp, 100% đảng viên biểu quyết thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2018.
Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018.Hội nghị bỏ phiếu bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2018Đồng chí Nguyễn Hoài Phương thay mặt Đoàn thanh niên Xí nghiệp tặng hòa chúc mừng đại hội

Vũ Văn Hiệp    

Tác giả bài viết: Vũ Văn Hiệp

Nguồn tin: XN CTGT

Tin liên quan

 

Giới thiệu

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

   

Tổng lượt truy cập    Tổng lượt truy cập: 188842

Đang truy cập    Đang truy cập: 5

ngaytruyenthong
facebook
youtube
forum
tricc

  • Address: 26/371 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội
  • Email: xntvctgt@tricc.vn
  • Tel: (+084) 04.3.7711552
  • Fax: (+084) 04.3.8316856
  • Website: www.xntvctgt.vn

  • Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư & Xây Dựng Công trình Giao thông
  • Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải
  • Transport Investment & Construction Consultant Joint Stock Company (TRICC - JSC)
  • Email: tricc@fpt.vn
  • Website: www.tricc.vn