Home » Tin Tức » Tin tức tổng hợp » Tin tức báo chí

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải hiện nay gồm những ai?

Thứ hai - 25/04/2016 20:57
Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải hiện nay gồm những ai?

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải hiện nay gồm những ai?

Ngoài Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa mới được Quốc hội phê chuẩn vào ngày 9/4 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải còn 5 Thứ trưởng phụ trách các lĩnh vực khác nhau.
1. Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa,

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa sinh ngày 19/8/1958, ở xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ QTKD

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên chính thức Trung ương Đảng khóa XI, XII

Quá trình công tác:

- 10/1976 - 12/1991: Nhập ngũ, là chiến sỹ, sau là sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam công tác tại Cục Tham mưu Bộ Tư lệnh Biên phòng; cấp bậc cao nhất Đại úy.

- 01/1992- 4/2008: Cán bộ, sau là Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, Giám đốc công ty VIMECO thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam – VINACONEX; Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam - VINACONEX.
 


Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa.

- 5/2008 – 9/2010: Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

- 10/2010 – 11/2010: Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- 11/2010 – 6/2012: Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 01/2011) được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

- 6/2012 – 2/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

- Từ 3/2015 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 01/2016) được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 9/4/2016: ông Trương Quang Nghĩa - Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư được đề cử để Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay ông Đinh La Thăng.

2. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường là người phát ngôn của Bộ trưởng, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về đường bộ, an toàn giao thông đường bộ; Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm cả kế hoạch quản lý, bảo trì; Sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp; Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện về tiến độ và chất lượng các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách; chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Hà Nội; Dự án đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Hà Nội và các tỉnh Tây Nguyên.

- Giúp Bộ trưởng các công tác:Cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính; Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; An toàn lao động; Quan hệ và phối hợp công tác với Công đoàn GTVT; chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; Theo dõi và tổng hợp chung dự án đường Hồ Chí Minh; chịu trách nhiệm chung về tiến độ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật các dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.


Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Ngoài nhiệm vụ là Thứ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Hồng Trường còn kiêm các chức danh: Thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; Thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT;- Trưởng Nhóm Công tác tạo thuận lợi cho vận tải quốc gia trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) và ASEAN; Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn Bộ GTVT….

3. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về lĩnh vực đường sắt, an toàn giao thông đường sắt; Xây dựng cơ bản, bao gồm: xây dựng thể chế, chính sách chung; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong quản lý xây dựng cơ bản và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; chất lượng xây dựng cơ bản; chủ động bao quát, quán xuyến, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác xây dựng cơ bản trong toàn ngành; theo dõi chung về các nguồn vốn ODA và là đầu mối trong quan hệ với WB, JICA, EDCF và các nhà tài trợ khác (trừ ADB);

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện về tiến độ và chất lượng các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách và các dự án khác do Bộ trưởng phân công. Chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông khu vực các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Bình Thuận; Dự án Đường Hồ Chí Minh khu vực tỉnh vùng Đông Nam bộ; một số dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và các dự án khác do Bộ trưởng phân công (chi tiết tại Phụ lục kèm theo); Chịu trách nhiệm theo dõi chung công tác quản lý nhà nước về GTVT, giao thông nông thôn tại các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Bình Thuận;


Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT.

- Giúp Bộ trưởng các công tác: Chỉ đạo chung công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch và các đề án khác; phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển; Tái cơ cấu đầu tư công; Chỉ đạo xây dựng cơ chế đột phá huy động nguồn vốn và triển khai thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; Phòng, chống tham nhũng;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ Khoa học - Công nghệ, Cục Đường sắt Việt Nam, Viện Chiến lược phát triển GTVT, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đường sắt.

Các chức danh kiêm nhiệm gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Thành viên Ban Chỉ đạo điều phối các vùng kinh tế trọng điểm; Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT; Thành viên Ủy ban Điều phối chung Việt Nam - Nhật Bản về 3 dự án hạ tầng quy mô lớn; Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; Thành viên Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

4. Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng hải, logistics; công tác an toàn, an ninh và tìm kiếm, cứu nạn hàng hải; Chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng (trừ Hà Nội); một số dự án kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa và các dự án khác do Bộ trưởng phân công (chi tiết tại Phụ lục kèm theo); Chịu trách nhiệm theo dõi chung công tác quản lý nhà nước về GTVT, giao thông nông thôn tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng (trừ Hà Nội);


Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT.

Các chức danh kiêm nhiệm gồm: Tham gia Ban Chỉ đạo nhà nước về tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm khu vực Bắc bộ; Thành viên Ban Chỉ đạo biển Đông - Hải đảo; Thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; Thành viên Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy....

5. Thứ trưởng Lê Đình Thọ

Thứ trưởng Lê Đình Thọtrực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể chế, chính sách chung về vận tải; kết nối các phương thức vận tải và giao thông tiếp cận; Đào tạo và cấp giấy phép lái xe; Kinh tế tập thể và hợp tác xã ngành GTVT; Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện về tiến độ và chất lượng các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách; chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh, thành phố miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Dự án đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh, thành phố miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Nam; các dự án an toàn giao thông và dự án khác do Bộ trưởng phân công.

- Giúp Bộ trưởng các công tác: Công tác an toàn giao thông và xử lý ùn tắc giao thông toàn ngành; Tái cơ cấu vận tải; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực và phạm vi được phân công; theo dõi chung về hợp tác với Lào; Theo dõi, tổng hợp và chịu trách nhiệm chung về tiến độ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật các dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1;


Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ.

Các chức danh kiêm nhiệm: Thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển vận tải công cộng; Tham gia Hội đồng Trung ương Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Phó Chủ tịch Chương trình phòng, chống thương tích quốc gia; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào; Tham gia Ban Chỉ đạo nhà nước về tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm khu vực Trung bộ.

6. Thứ trưởng Nguyễn Nhật

Thứ trưởng Nguyễn Nhật sinh năm 1961, quê quán thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, trình độ là thạc sỹ quản trị kinh doanh, cử nhân đại học hàng hải.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (tháng 6/2015), ông Nguyễn Nhật từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.


Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT.

Ông Nhật cũng được biết đến là một trong những người đầu tiên quyết định bỏ vốn đầu tư vào khu vực cảng Vũng Áng gần 20 năm trước khi ông còn là quản lý doanh nghiệp tại Hà Tĩnh.

Vào tháng 9/2012, sau khi Dương Chí Dũng và đồng phạm bị bắt trong một vụ án kinh tế, ông Nguyễn Nhật được điều ra thay thế Dương Chí Dũng đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải.

Tác giả bài viết: Vũ Văn Hiệp

Nguồn tin: Theo Infonet

Tin liên quan

 

Giới thiệu

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

   

Tổng lượt truy cập    Tổng lượt truy cập: 194025

Đang truy cập    Đang truy cập: 5

ngaytruyenthong
facebook
youtube
forum
tricc

  • Address: 26/371 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội
  • Email: xntvctgt@tricc.vn
  • Tel: (+084) 04.3.7711552
  • Fax: (+084) 04.3.8316856
  • Website: www.xntvctgt.vn

  • Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư & Xây Dựng Công trình Giao thông
  • Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải
  • Transport Investment & Construction Consultant Joint Stock Company (TRICC - JSC)
  • Email: tricc@fpt.vn
  • Website: www.tricc.vn